By | February 28, 2023

เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีและการวางตัวในระดับโลก ไนจีเรียจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่โชคดีที่สุดในด้านเกษตรกรรม ด้วยวิธีนี้ชาวไนจีเรียมีทรัพยากรทางการเกษตรมากมายให้สำรวจและส่งออก ด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ไนจีเรียยังสามารถปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจด้วยการส่งออก

ผลกระทบทางการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจของไนจีเรีย

ไม่ว่าเราจะนึกถึงป่าชายเลนชายฝั่ง ทุ่งหญ้าสะวันนาทางตอนเหนือ ทุ่งหญ้าสะวันนา หรือป่าดิบชื้น ไนจีเรียมีทุกอย่าง นอกจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแล้ว อุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มระดับ GDP เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 40% ของระดับ GDP มาจากภาคเกษตรกรรม

ในขณะเดียวกัน เกษตรกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญในไนจีเรีย เนื่องจากมีส่วนช่วยในการจ้างงานและสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่และเชื่อถือได้ ปัจจุบันแรงงานกว่า 60% กระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตร ในทำนองเดียวกัน การทำฟาร์มเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรมากในไนจีเรีย และมีเพียง 33% ของที่ดินของประเทศเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การเพาะปลูก ด้วยวิธีนี้ภาคการเกษตรจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนการพัฒนาสังคมสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจากในไนจีเรียเนื่องจากสภาพอากาศที่หลากหลาย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าเกษตรเกือบทั้งหมดในภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน

ภาคการเกษตรในไนจีเรีย

ก่อนปี 1960 การเกษตรเป็นกิจกรรมหลักในไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกน้ำมัน การนำเข้าอาหารก็มีความจำเป็น เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการเกษตรสูงสุด พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ด้วยวิธีนี้ ภาคเกษตรหลักในไนจีเรียมีดังต่อไปนี้:

– พืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหาร

การผลิตพืชผลเป็นกิจกรรมการเกษตรหลักในไนจีเรียมาช้านานและปัจจุบันประกอบด้วยถั่ว ข้าว น้ำมันปาล์ม มันเทศ โกโก้ ถั่วลิสง เมล่อน และพืชอาหารอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากสภาพอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งร้อนของ ชาตินี้.

– พืชเงินสด

ในภาคเกษตรกรรมนี้ เราอาจรวมถึงการผลิตฝ้าย ยาง โกลานัท กัมอารบิก เบนิส เมล็ดปาล์ม และพืชอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถเติบโตได้ในสภาพอากาศร้อนชื้นนี้

– ป่าไม้

ในกรณีของป่าไม้ ไม้ทีออฟฟอเรสต์ต่อไปนี้มีจำหน่ายในไนจีเรีย: อะโบรา, ไม้สัก, ไม้มะเกลือ, ไม้เอกกี้, ไม้อะฟาร่าสีดำ, ไม้แคมวูด, ไม้มะฮอกกานี, ไม้วอลนัทไนจีเรีย ภาคการเกษตรนี้มีความสำคัญและมีไหวพริบในไนจีเรียและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

– ปศุสัตว์

ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา มีวัวทั้งหมด 11 ล้านตัว และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไนจีเรียประสบความสำเร็จในการขยายการผลิตปศุสัตว์ หากพบว่า 90% อยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ ทุกวันนี้ ครัวเรือนในชนบทเกือบทั้งหมดเลี้ยงสัตว์ปีกของตนเอง ในขณะที่ไก่เป็นสัตว์ปีกหลักในพื้นที่ นอกจากไก่แล้ว ในไนจีเรียยังมีสัตว์อื่นๆ ที่เลี้ยง เช่น วัว เป็ด สุกร ไก่งวง แกะ แพะ นกพิราบ ลา และไก่ต๊อก

– การประมง

ภาคการเกษตรนี้มีความสำคัญต่อไนจีเรียและนับตั้งแต่ปี 1970 เมื่อการผลิตประมงในประเทศสูงถึงระดับ 700,000 ตันต่อปี ปัจจุบัน การประมงที่ผลิตภายในพรมแดนของไนจีเรีย ได้แก่ ปู กุ้งจอบ ฉลาม ปลาดุก ปลาดุก ครีบด้าย จมูกมันเงา และอื่นๆ อีกมากมาย

กล่าวโดยสรุป การเกษตรของไนจีเรียเสนอโอกาสมากมายในการเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในการส่งออก เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียกำลังใช้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกรณีของทรัพยากรการเกษตร และทำให้ประเทศนี้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ

เยี่ยมชม Naija Face ที่ Naijaforum.net