By | February 23, 2023

เครื่องจักรเพื่อการเกษตรเป็นคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้เพื่อช่วยในการผลิตในฟาร์ม เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา มีประชากรเพียง 2% เท่านั้นที่สามารถเลี้ยงประชากรที่เหลือจาก 98% ได้! ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนที่

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรมีแนวโน้มสูงขึ้น รถแทรกเตอร์มีความก้าวหน้าอย่างมาก ระบบตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวระบุตำแหน่ง GPS และโปรแกรม Self-steer เป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การแทรกแซงของมนุษย์เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานในบริษัท เนื่องจากความก้าวหน้า เช่น นาโนเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กจิ๋วและกระบวนการทางชีววิทยาตามลำดับเพื่อปฏิบัติงานในฟาร์ม เครื่องมือเหล่านี้ทำให้สามารถดำเนินการตามหน้าที่ต่างๆ ได้เกือบแม่นยำ จึงบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในฟาร์ม มีการใช้เชื้อเพลิงและปุ๋ยน้อยลงระหว่างปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในระหว่างการผลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

อะไรคือประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลการเกษตร?

ตรวจสอบฟาร์มของคุณอย่างละเอียด ทรัพย์สินของคุณเทียบกับหนี้สินของคุณ และโอกาสเทียบกับภัยคุกคามของคุณ หากจำเป็น ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่ดี ให้ทุกคนในฟาร์มมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด

พิจารณาว่าเครื่องจักรใดที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายอันชาญฉลาดที่วางไว้ในแผนกลยุทธ์ มีเครื่องจักรเหล่านั้นทันทีในขณะที่เครื่องจักรอื่น ๆ อาจตามมาในภายหลังในขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการเกษตรในฟาร์ม

เมื่อกำหนดเครื่องจักรได้แล้ว ให้ค้นหาในตลาดเพื่อดูว่าเครื่องจักรใดดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุด ควรตรวจสอบสิ่งนี้กับผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องด้วย ระวังเครื่องถูกๆ นะครับ อาจจะไม่ทน ในขณะเดียวกัน เครื่องจักรที่ดีสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างถูก หากใส่ใจในการวิจัยราคา

เมื่อซื้อเครื่องจักรแล้ว ควรดูแลอย่างเหมาะสมในขณะที่ใช้งานเครื่องจักร วิธีนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้สูงสุด ในบางกรณี เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรเกินอายุการใช้งาน

ตรวจสอบเว็บไซต์ยอดนิยมและนิตยสารเกษตรออนไลน์สำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยรับประกันผลผลิตในระดับสูงในราคาที่ถูกกว่า

เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นแหล่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับนักลงทุนในภาคการเกษตร การวิจัยอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ และการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตร จะเพิ่มผลกำไรให้กับนักลงทุน จำเป็นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาเครื่องจักรที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์มนั้นๆ